Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tarjouslaskennan toimintamalli, kun tarjous luodaan projektin rahallisesta arvosta

Tämä ohje kuvaa, miten tarjoustoimintaa ohjataan Broker Estimatessa ja Broker Site Managerissa. Ohje käy vaihe vaiheelta läpi, miten tarjoustoiminnan prosessi etenee aina tarjouspyynnön vastaanottamisesta tarjouksen lähettämiseen ja asiakkaan päätöksen kirjaamiseen.

Ohje kuvaa toimintamallin, jossa tarjous luodaan aliprojektin rahallisen arvon kautta.

1. Tarjouspyynnön kirjaaminen

Kaikki tarjouspyynnöt kannattaa kirjata Broker Site Manageriin, riippumatta siitä, otetaanko ne laskentaan vai ei. Näin kerätään arvokasta tietoa päätöksentekoa ja resursointia varten.

 1. Lisää asiakasyritys Broker Site Manageriin, ellei sitä ole jo lisätty.

 2. Lisää asiakasyrityksen yhteyshenkilö Broker Site Manageriin, ellei häntä ole jo lisätty, ja yhdistä asiakasyritys häneen. Asiakasyrityksen yhteyshenkilö on henkilö, jolle tarjous lähetetään.

 3. Jos asiakasyritys ei itse omista tarjottavan projektin kohdetta, lisää kohteen omistaja Broker Site Manageriin, ellei sitä ole jo lisätty.

1.2. Lisää pääprojekti Broker Site Manageriin

Jokainen tarjous on syytä yhdistää projektiin, ja oikean projektirakenteen muodostaminen alkaa pääprojektin lisäämisestä Broker Site Manageriin.

 1. Lisää pääprojekti Broker Site Manageriin, ellei sitä ole jo lisätty.

 2. Yhdistä pääprojektiin sen omistaja ja valitse tämän rooliksi Omistaja.

1.3. Lisää pääprojektiin aliprojekti

 1. Lisää pääprojektiin aliprojekti ja valitse aliprojektille samalla prosessi. Jos jätät prosessin valitsematta, aliprojektia ja tarjousta ei huomioida Manager-raportoinnissa.

 2. Yhdistä aliprojektiin :

  • asiakasyritys ja valitse sen rooliksi Asiakas

  • asiakasyrityksen yhteyshenkilö ja valitse hänen roolikseen Projektipäällikkö, asiakas

  • projektipäällikkö omasta yrityksestä ja valitse hänen roolikseen Projektipäällikkö.

1.4. Lisää aliprojektiin tarjous

 1. Luo tarjous lisäämällä aliprojektille rahallinen arvo.

 2. Lisää tarjoukseen liittyvät dokumentit Broker Site Manageriin vetämällä ne omalta koneeltasi tarjouksen sivulle.

2. Laskemispäätöksen tekeminen

Jos tarjous päätetään laskea, valitse tarjoukselle laskija.

Jos tarjous päätetään jättää laskematta, vaihda tarjouksen tilaksi Ohi.

3. Tarjouksen laskeminen

 1. Ota tarjous laskentaan Broker Estimatessa.

 2. Massoittele tarjous. Massoittelun yksityiskohdat eivät kuulu tämän toimintamalliohjeen piiriin. Katso Tarjousrakenteen muodostaminen ja Tarjouksen kustannusten optimointi Broker Estimaten ohjeessa ja kysy tarvittaessa neuvoa Mercuksen teknisestä tuesta.

4. Tarjouksen hinnoittelu

4.1. Jos laskija hinnoittelee tarjouksen

 1. Hinnoittele tarjous loppusivulla.

 2. Vaihda tajouksen tilaksi Myyntihinta asetettu.

4.2. Jos joku muu hinnoittelee tarjouksen

 1. Laskija valitsee tarjoukselle loppusivun Broker Estimatessa. Jos Tuodaanko tiedot ‑viesti aukeaa loppusivua valittaessa, vastaa viestiin Ei.

 2. Laskija vaihtaa tarjouksen tilaksi Laskenta valmis Broker Estimatessa.

 3. Hinnoittelija hinnoittelee tarjouksen loppusivulla Broker Site Managerissa.

 4. Laskija päivittää Broker Estimaten aineistot äitikannasta. Päivityksen jälkeen tarjouksen tilan pitäisi olla Broker Estimatessa taas Laskennassa.

 5. Laskija tallentaa loppusivun Broker Estimatessa.

 6. Laskija vaihtaa tarjouksen tilaksi Myyntihinta asetettu Broker Estimatessa.

5. Jättämispäätöksen tekeminen

Jos tarjous päätetään jättää, voit jatkaa seuraavaan osioon.

Jos tarjous päätetään olla jättämättä, vaihda tarjouksen tilaksi Ohi joko Broker Estimatessa tai Broker Site Managerissa.

6. Tarjouksen jättäminen

 1. Tulosta tarjous joko Broker Estimatessa tai Broker Site Managerissa.

 2. Vaihda tarjouksen tilaksi Lähetetty joko Broker Estimatessa tai Broker Site Managerissa.

7. Tarjouksen revisiointi

Jos asiakas pyytää muutoksia tarjoukseen, jo lähetettyä tarjousta ei pidä muuttaa vaan tarjouksesta on syytä luoda uusi revisio.

 1. Luo uusi revisio joko Broker Estimatessa tai Broker Site Managerissa.

 2. Jatka uudella revisiolla tämän toimintamallin kohdasta Tarjouksen laskeminen.

8. Asiakkaan päätöksen kirjaaminen

Asiakkaan päätös kirjataan vaihtamalla tarjouksen tila joko Broker Estimatessa tai Broker Site Managerissa alla olevan taulukon mukaan.

Tilanne Tila
Asiakas lykkää päätöstään Siirtynyt
Yritys voittaa tarjouskilpailun ja ottaa urakan Tilattu
Yritys voittaa tarjouskilpailun muttei ota urakkaa Ohi
Yritys häviää tarjouskilpailun Ohi