Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Nimikkeen tiedot tarjouksessa

Pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan tarjouksessa olevan nimikkeen tietoja, kuten toimittajaa ja hinnoittelua, kaksoisnapsauttamalla nimikettä.

Perustiedot

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 • Koodi

 • Nimi

 • Määrä Määrä ilman, että hävikkiä on otettu huomioon.

 • Yks. Yksikkö.

 • Hävikki-% Hävikkiprosentilla voidaan jo laskennassa varautua siihen, että osa nimikkeestä menee hävikkiin.

 • Yht. Määrä, kun hävikkiprosentti on otettu huomioon eli määrä + (määrä / 100 x hävikki-%).

 • Positionro Positionumeroa käytetään, kun samaan positioon halutaan lisätä useampi kuin yksi samaa koodia käyttävä nimike. Jos lisäät positioon nimikkeen, joka siellä jo on, lopputulos riippuu siitä, onko olemassa olevalla nimikkeellä positionumero. Jos positionumero on, uusi nimike lisätään omana rivinään. Jos positionumeroa ei ole, olemassa olevan nimikkeen määrää kasvatetaan.

Toimittajatiedot

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Toimittajatiedot vasemmalta oikealle:

 • Toimittaja

 • OVH Toimittajan ohjevähittäishinta nimikerekisteristä. Nimikkeellä on joko ohjevähittäishinta ja alennusprosentti tai nettohinta.

 • Ale-% Toimittajan alennusprosentti nimikerekisteristä.

 • Netto Toimittajan nettohinta nimikerekisteristä.

 • Vuosi % Vuosialennus. Tulee toimittajan laskentatiedoista Broker Site Managerissa mutta voidaan määrittää myös tarjouskohtaisesti. Katso Vuosialennuksen ja sähköisten tilausten alennuksen huomioiminen.

 • E-til. % Sähköisen tilauksen alennus. Tulee toimittajan laskentatiedoista Broker Site Managerissa mutta voidaan määrittää myös tarjouskohtaisesti. Katso Vuosialennuksen ja sähköisten tilausten alennuksen huomioiminen.

 • Omakust. Omakustannushinta nimikerekisteristä eli ohjevähittäishinta tai nettohinta, josta on vähennetty alennukset.

 • Valuutta

 • Ale-% Käsin syötetty alennusprosentti. Korvaa nimikerekisteristä tulevan alennusprosentin. Nimikkeellä voi olla joko käsin syötetty alennusprosentti tai käsin syötetty omakustannushinta.

 • Omakust. Käsin syötetty omakustannushinta. Korvaa nimikerekisteristä tulevan omakustannushinnan.

 • Hank.hinta Hankintahinta. Jos nimikkelle on syötetty käsin omakustannushinta, hankintahinta on yhtä kuin käsin syötetty omakustannushinta. Jos nimikkelle on syötetty käsin alennusprosentti, hankintahinta on joko omakustannushinta, josta on vähennetty käsin syötetyn prosentin mukainen alennus tai nettohinta, josta on vähennetty vuosialennuksen, sähköisen tilauksen alennuksen ja käsin syötetyn alennusprosentin mukaiset alennukset. Muussa tapauksessa hankintahinta on nimikerekisteristä tuleva omakustannushinta.

 • Päivitetty Päivä, jolloin nimikkeen toimittajatietoja on viimeksi muutettu.

Katso myös: Tarjouksen nimikkeen toimittajahintojen hallinta.

Hinnastotiedot

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 • Hinnasto Tarjoukseen valittu hinnasto, josta nimikken hinta tulee. Jos nimikkeen myyntihinta ei perustu hinnastoon vaan laskentaan, hinnaston sijalla lukee niin. Myyntihinnan laskentatapa määritellään tarjouksen tiedoissa.

 • Hinta Nimikkeen hinta hinnastossa, jos hinta tulee hinnastosta.

 • %

 • Tulos

 • Valuutta

 • Lisätiedot

Hinnoittelutiedot

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 • Netto Nettohinta. Yhtä kuin nimikkeen toimittajatietojen hankintahinta. Muokattavissa.

 • % Tavoitekateprosentti. Tulee tarjouksen tiedoista.

 • Tavoitehinta Lasketaan automaattisesti nettohinnasta ja tavoitekateprosentista.

 • Kate-% Toteutunut kateprosentti. Muokattavissa.

 • Kate Toteutunut kate euroissa.

 • Ale-% Alennusprosentti. Muokattavissa.

 • Alennus Alennus euroissa.

 • Brutto Bruttohinta eli veroton myyntihinta alennuksen jälkeen. Muokattavissa.

Katso myös: Tarjouksen nimikkeiden hinnoittelu.

Lisätiedot

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Tarjouksen nimikkeillä on kaksi muokattavaa lisätietokenttää:

 • Nimikkeen/tuoterakenteen lisätiedot Nämä lisätiedot tallentuvat nimikkeen tietoihin ja näkyvät kaikissa tarjouksissa, jotka käyttävät samaa nimikettä tai tuoterakennetta.

 • Rivin lisätiedot Nämä lisätiedot tallentuvat rivin tietoihin ja näkyvät vain kyseisessä tarjouksessa kyseisellä rivillä.