Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen nimikkeiden hinnoittelu

Hinnoittelutietojen muokkaaminen

Voit muokata nimikkeen hinnoittelua nimikkeen tiedoissa. Muokkaukset ovat tarjouskohtaisia. Ne vaikuttavat kaikkiin nimikkeisiin, joilla on sama koodi, samassa tarjouksessa, mutta ne eivät vaikuta nimikkeisiin muissa tarjouksissa.

Huomaa: Jos tarjoukselle tehdään loppusivulaskenta, nimikkeen hinnoittelutietoja ei pidä muokata, ennen kuin loppusivulaskenta on valmis. Loppusivulle syötetyt hinnat eivät jyvity riveille, joita on muokattu käsin.

Nimikkeen hinnoittelutietoja muokataan seuraavasti:

  1. Avaa tarjoukseen lisätyn nimikkeen tiedot kaksoisnapsauttamalla nimikettä.

  2. Napsauta hinnoittelutiedoissa solua, jonka arvoa haluat muokata.

  3. Kirjoita uusi arvo ja paina Enter.

  4. Tallenna nimikkeen tiedot napsauttamalla Tallenna.

Broker Estimate korostaa muokatut tiedot vihreällä tai punaisella taustavärillä.

Huomaa: Muokkaukset säilyvät, vaikka vaihtaisit nimikkeen toimittajaa.

Muokattujen hinnoittelutietojen palauttaminen

Voit palauttaa muokatut hinnoittelutiedot alkuperäiseen arvoonsa.

  1. Avaa tarjoukseen lisätyn nimikkeen tiedot kaksoisnapsauttamalla nimikettä.

  2. Kaksoisnapsauta solua, jonka arvon haluat palauttaa.

  3. Tyhjennä solu ja paina sitten Enter.

  4. Tallenna nimikkeen tiedot napsauttamalla Tallenna.