Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Bruttohintojen pitäminen johdonmukaisina, jos niitä muokataan käsin

Jos muokkaat käsin tarjouksen sekä sen alapositioiden tai position sekä sen alapositioiden bruttohintaa, tarjouksen tai position bruttohinta ei enää välttämättä vastaa sen alapositioiden bruttohintojen summaa.

Laskenta-asetuksissa voidaan siksi määrittää, että tällaiset muokkaukset estetään tai että niistä varoitetaan. Voit myös merkitä näkyville positiot joiden omaa bruttohintaa ja joita ylemmän positiotason bruttohintaa on muokattu.

Laskenta-asetusten muokkaaminen

Voit muokata laskenta-asetuksia estämään tarjouksen tai position bruttohinnan muokkaamisen tai varoittamaan sen muokkaamisesta, jos samaan positiopolkuun kuuluvaa bruttohintaa on jo muokattu. Positiopolku tarkoittaa alipositioiden ketjua tarjouksesta alimpaan positiotasoon. Alla olevaan kuvaan on korostettu esimerkki positiopolusta.

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Bruttohinnan muokkaamista koskevaa laskenta-asetusta muokataan seuraavasti:

  1. Napsauta pääikkunan työkalurivillä Asetukset Asetukset.

  2. Napsauta avautuneen ikkunan vasemmalla olevassa ruudussa Laskenta.

  3. Valitse Jos positiopolussa muokataan käsin usean position bruttohintaa ‑otsikon alla jompikumpi seuraavista valintaruuduista:

    • Estä bruttohinnan muokkaaminen Position bruttohintaa ei voi muokata, jos samaan polkuun kuuluvan position bruttohintaa on jo muokattu.

    • Varoita bruttohinnan muokkaamisesta Jos muokkaat position bruttohintaa ja samaan positiopolkuun kuuluvan position bruttohintaa on jo muokattu, Broker Estimate varoittaa muokkauksesta.

  4. Tallenna asetukset napsauttamalla OK.

Huomaa: Muokkaukset estetään tai niistä varoitetaan vain position tai tarjouksen perustiedoissa eli jos muokkaat bruttohintaa avaamalla position tai tarjouksen tiedot. Tarjouksen ylimmän tason positioiden bruttohintoja voi muokata vapaasti positiohintalaskennassa.

Muokattujen positioiden merkitseminen

Saat näkyviin positiopolut, joissa on monta käsin muokattua bruttohintaa, merkitsemällä rivit ehdon perusteella ja valitsemalla ehdoksi Positiopolussa on monta positiota, joiden bruttohintaa on muokattu käsin.

Katso myös