Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tuoterekisteristä peräisin olevien tuoterakenteiden muokkaaminen

Mitä tuoterekisteristä peräisin olevat tuoterakenteet ovat?

Kun lisäät tuoterakenteen tuoterekisteristä tarjoukseen, tarjoukseen muodostuu tuoterakenteesta kopio, jossa on viittaus tuoterekisterin tuoterakenteeseen. Tällaista kopiota kutsutaan tuoterekisteristä peräisin olevaksi tuoterakenteeksi.

Tarjoukseen tuoterekisteristä lisättyjä tuoterakenteita ei yleensä ole syytä muokata. Broker Estimaten työtilan asetuksissa ja yrityksen ympäristön asetuksissa voidaan määrittää, onko muokkaaminen ylipäätään mahdollista.

Tuoterakenteiden muokkaamisen eston kytkeminen päälle tai pois päältä

Huomaa: Jos yrityksen ympäristön ylläpitäjät ovat kytkeneet tuoterakenteiden muokkaamisen eston päälle ympäristön asetuksissa, siihen ei voi vaikuttaa Broker Estimatessa.

Huomaa: Vaikka tuoterakenteiden muokkaaminen olisi estetty, voit monistaa tuoterakenteen uudella koodilla ja muokata kopiota.

  1. Napsauta pääikkunan työkalurivillä Asetukset Asetukset.

  2. Napsauta avautuneen ikkunan vasemmassa ruudussa Työtila.

  3. Valitse tai tyhjennä Estä tuoterekisteristä peräisin olevien tuoterakenteiden muutos tarjouksessa ‑valintaruutu.

    Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Mitä tapahtuu, kun tuoterekisteristä peräisin olevia tuoterakenteita muokataan?

Jos tuoterekisteristä peräisin olevien tuoterakenteiden muokkaamista ei ole estetty, niitä muokatessa näytetään seuraava viesti:

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Jos vastaat viestiin Kyllä, Broker Estimate monistaa tuoterakenteen ja tekee muokkaukset uuteen kopioon, jolla ei ole enää viittausta tuoterekisteriin. Uusi kopio ei siis ole enää peräisin tuoterekisteristä. Jos tarjouksen tuoterakenteet päivitetään tuoterekisteristä, päivitys ei vaikuta näin luotuun kopioon.

Jos vastaat viestiin Ei, tuoterakennetta ei monisteta vaan muokkaukset tehdään tuoterekisteristä peräisin olevaan tuoterakenteeseen. Jos tarjouksen tuoterakenteet päivitetään tuoterekisteristä, päivitys korvaa tuoterakenteeseen tehdyt muokkaukset.