Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tuoterakenteiden tuominen tai päivittäminen ulkopuolisesta aineistosta

Tuoterakennetietokannan ylläpitäjä voi tuoda tietokantaan uusia tuoterakenteita ja päivittää tietokannassa jo olevat tuoterakenteet laskentataulukosta.

Tuotavan aineiston sisältö

Tuotava aineisto voi näyttää esimerkiksi tältä:

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Tuotavan aineiston rivit edustavat tuoterakenteiden sisältönimikkeitä tai alituoterakenteita. Kukin rivi vastaa siis yhtä tuoterakenteeseen sisältyvää nimikettä tai alituoterakennetta.

Aineistossa voi olla seuraavat sarakkeet:

 • Koodi Tuoterakenteen koodi. Pakollinen. Jos tietokannassa on jo saman koodinen tuoterakenne, sen tiedot ja sisältö päivittyvät.

 • Nimi Tuoterakenteen nimi. Nimeä ei kannata jättää tyhjäksi.

 • Yksikkö Tuoterakenteen yksikkö. Yksikköä ei kannata jättää tyhjäksi.

 • Nimikkeen koodi Tuoterakenteen sisältönimikkeen tai alituoterakenteen koodi. Huomaa, että tuonti ei muodosta nimikerekisteriin puuttuvia nimikkeitä vaan luo ainoastaan viittauksen tuoterakenteesta nimikerekisteriin. Tuoterakenteihin sisältyvät nimikkeet kannattaa tuoda nimikerekisteriin ennen tuoterakenteiden tuontia.

  Huomaa myös, että uusien tuoterakenteiden on esiinnyttävä aineistossa ennen tuoterakenteita, joihin ne sisältyvät alituoterakenteina. Oletetaan esimerkiksi, että aineistossa määritellään uudet tuoterakenteet A‑1 ja A‑2 sekä tuoterakenne A, johon tuoterakenteet A‑1 ja A‑2 sisältyvät alituoterakenteina. Tuoterakenteiden A‑1 ja A‑2 on tällöin esiinnyttävä aineistossa ennen tuoterakennetta A, jotta niitä voidaan käyttää sen alituoterakenteina.

 • Määrä Tuoterakenteen sisältönimikkeen tai alituoterakenteen määrä.

 • Lisätietoja Tuoterakenteen lisätietokentän sisältö.

 • Lisätietojen nettiosoite Tuoterakenteen Tuotetiedot-kentän sisältö.

 • Myyntihinta Tuoterakenteen myyntihinta.

 • Parametriarvo Tuoterakenteen parametrin arvo. Aineistossa voi olla monta parametriarvosaraketta. Lisätietoja niiden käytöstä saat Mercuksen teknisestä tuesta.

 • Lajittelukansion koodi Voit lajitella uudet tuoterakenteet kansioihin sisällyttämällä tuotavaan aineistoon lajittelukansion koodin ja nimen. Lajittelukansion koodi ei vaikuta tietokannassa jo oleviin tuoterakenteisiin, jotka päivitetään tuotavasta aineistosta.

 • Lajittelukansion nimi Voit lajitella uudet tuoterakenteet kansioihin sisällyttämällä tuotavaan aineistoon lajittelukansion koodin ja nimen. Lajittelukansion nimi ei vaikuta tietokannassa jo oleviin tuoterakenteisiin, jotka päivitetään tuotavasta aineistosta.

 • Lajittelukansion lisätiedot Uuden lajittelukansion Lisätiedot-kentän sisältö.

Aineiston tuominen

 1. Kopioi tuotava aineisto laskentataulukosta leikepöydälle.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 2. Avaa Broker Estimatessa tuoterakenneikkuna napsauttamalla pääikkunan työkalurivillä Tuoterakenteet Tuoterakenteet.

 3. Jos olet tuomassa uusia tuoterakenteita, valitse tuoterakenneikkunassa tietokanta tai kansio tuotavalle aineistolle napsauttamalla sitä. Jos olet päivittämässä tuoterakenteita, valitse päivitettävä tuoterakennetietokanta napsauttamalla sitä.

 4. Napsauta tuoterakenneikkunan työkalurivillä Tuo aineistot Tuo aineistot ja napsauta sitten Päivitysvelho.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 5. Jos olet tuonut aiemmin samanlaisia aineistoja ja tallentanut asetukset velhoon, valitse velho Velhon nimi -luettelosta.

 6. Jos aineistossa on otsikkorivejä, valitse Aloitusrivi eli rivi, jolta varsinainen aineisto alkaa.

 7. Valitse jokaiselle tuotavalle sarakkeelle tyyppi napsauttamalla sarakkeen ylimmäistä riviä ja napsauttamalla sitten oikeaa tyyppiä.

  Vinkki: Jos haluat muokata tuotavien sarakkeiden ominaisuuksia — esimerkiksi lisätä jonkun sarakkeen alkuun merkkejä — katso osio Kentän ominaisuuksien muokkaaminen.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 8. Jos haluat tallentaa tuontiasetukset velhoon, jotta voit käyttää niitä uudelleen, kirjoita Velhon nimi ja napsauta kentän vieressä plusmerkkiä Plusmerkki.

 9. Napsauta Tuo.

Vinkki: Jos haluat tuoda aineiston leikepöydän sijaan CSV- tai tekstitiedostosta, voit avata päivitysvelhon, napsauttaa Avaa tiedosto ja valita sitten tiedoston koneeltasi.

Kentän ominaisuuksien muokkaaminen

Päivitysvelhon Kentän ominaisuudet -otsikon alla voit muokata aineiston sarakkeen eli kentän asetuksia. Voit esimerkiksi:

 • lisätä sarakkeen alkuun tai loppuun merkkejä

 • nimetä parametrin, jonka arvo sarakkeesta tuodaan.

Voit muokata sarakkeen asetuksia sen jälkeen, kun olet valinnut sille tyypin (eli tunnistanut sen kentän). Ominaisuudet kohdistuvat sarakkeeseen, jolle olet viimeksi valinnut tyypin tai josta olet viimeksi valinnut solun.