Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Nimikkeiden tuominen tai päivittäminen ulkopuolisesta aineistosta

Nimiketietokannan ylläpitäjä voi tuoda tietokantaan uusia nimikkeitä ja päivittää tietokannassa jo olevat nimikkeet ja niiden toimittajahinnat laskentataulukosta.

Tuotavan aineiston sisältö

Voit tuoda kerralla seuraavan tyyppisiä nimikkeitä:

 • Sekä materiaali- että työnimikkeitä

 • Pelkkiä materiaalinimikkeitä

 • Pelkkiä työnimikkeitä

 • Muita kustannuksia

Tuotava aineisto voi näyttää esimerkiksi tältä:

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Aineistoon voi sisältyä nimikkeiden lisäksi niiden toimittajahintoja. Tällöin kukin rivi vastaa yhtä toimittajahintaa ja aineisto voi näyttää esimerkiksi tältä:

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Aineistossa voi olla sarakkeet seuraaville tiedoille, joista Koodi on ainoa pakollinen:

 • Tyyppi Käytettävissä, kun tuodaan kerralla sekä materiaali- että työnimikkeitä. Kertoo, onko nimike materiaalia vai työtä. Sarakkeen arvo voi olla mikä tahansa reaaliluku. Lue lisää alempaa osiosta Nimikkeiden tyyppien määrittely.

 • Koodi Nimikkeen koodi. Pakollinen. Jos tietokannassa on jo saman koodinen nimike, sen tiedot päivittyvät.

 • Nimi Nimikkeen nimi. Nimeä ei kannata jättää tyhjäksi.

 • Yksikkö Nimikkeen yksikkö. Yksikköä ei kannata jättää tyhjäksi.

 • Lisätietoja Nimikkeen lisätietokentän sisältö.

 • Työn kesto Työnimikkeen Työtunnit-kentän sisältö.

 • Myyntihinta Nimikkeen myyntihinta.

 • Myyntialennusryhmän koodi Voit lajitella aineiston nimikkeet myyntialennusryhmiin sisällyttämällä tuotavaan aineistoon myyntialennusryhmän koodin. Jos tietokannassa ei vielä ole saman koodista myyntialennusryhmää, aineiston tuonti luo sen.

 • Myyntialennusryhmän nimi Uuden myyntialennusryhmän nimi.

 • Lisätietojen internetosoite Nimikkeen Tuotetiedot-kentän sisältö.

 • Parametriarvo Nimikkeen parametrin arvo. Aineistossa voi olla monta parametriarvosaraketta. Lisätietoja niiden käytöstä saat Mercuksen teknisestä tuesta.

 • Lajittelukansion koodi Voit lajitella uudet nimikkeet kansioihin sisällyttämällä tuotavaan aineistoon lajittelukansion koodin ja nimen. Lajittelukansion koodi ei vaikuta tietokannassa jo oleviin nimikkeisiin, jotka päivitetään tuotavasta aineistosta.

 • Lajittelukansion nimi Voit lajitella uudet nimikkeet kansioihin sisällyttämällä tuotavaan aineistoon lajittelukansion koodin ja nimen.

 • Lajittelukansion lisätiedot Uuden lajittelukansion Lisätiedot-kentän sisältö.

 • Voimaantulon päivämäärä Toimittajahinnan voimassaolon ensimmäinen päivä esimerkiksi muodossa 2019-02-28 tai 28/2/2019. Jos voimaantulon päivämäärä puuttuu, hinta on voimassa kuluvasta päivästä alkaen.

 • Voimassaolo erääntyy Toimittajahinnan voimassaolon viimeinen päivä esimerkiksi muodossa 2019-02-28 tai 28/2/2019.

 • Toimittajan nimi Jos tuotavassa aineistossa on usean toimittajan toimittajahintoja, aineistoon on sisällyttävä joko toimittajan nimi tai toimittajan koodi. Nimen on vastattava Broker Site Manageriin kirjatun yrityksen nimeä.

 • Toimittajan koodi Jos tuotavassa aineistossa on usean toimittajan toimittajahintoja, aineistoon on sisällyttävä joko toimittajan nimi tai toimittajan koodi. Koodin on vastattava Broker Site Manageriin kirjatun yrityksen ERP-koodia.

 • Muunnoskerroin Käyttöyksikön (eli yksikön) suhde toimittajan yksikköön eli kuinka monta käyttöyksikköä toimittajan yksikkö sisältää.

 • Hinnoitteluerä Kertoo, kuinka monta toimittajan yksikköä hintaan sisältyy.

 • Toimittajan nimi nimikkeelle

 • Toimittajan yksikkö nimikkeelle

 • Toimittajan OVH-hinta

 • Toimittajan alepros. Toimittajahinnan alennusprosentti.

 • Toimittajan nettohinta

 • Toimittajan oma koodi nimikkeelle

 • Nimikkeen EAN-koodi

 • Toimittajan parametriarvo Toimittajahinnan parametrin arvo. Aineistossa voi olla monta parametriarvosaraketta. Lisätietoja niiden käytöstä saat Mercuksen teknisestä tuesta.

 • Valuutta Toimittajahinnan valuutta.

Aineiston tuominen

 1. Kopioi tuotava aineisto laskentataulukosta leikepöydälle.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 2. Avaa Broker Estimatessa nimikeikkuna napsauttamalla pääikkunan työkalurivillä Nimikkeet Nimikkeet

 3. Jos olet tuomassa uusia nimikkeitä, valitse nimikeikkunassa tietokanta tai kansio tuotavalle aineistolle napsauttamalla sitä. Jos olet päivittämässä nimikkeitä, valitse päivitettävä tietokanta napsauttamalla sitä.

 4. Napsauta nimikeikkunan työkalurivillä Tuo aineistot Tuo aineistot ja napsauta sitten Päivitysvelho.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 5. Jos aineistoon sisältyy toimittajahintoja mutta toimittajaa ei mainita aineistossa, valitse toimittaja seuraavasti:

  • Napsauta Toimittajan vieressä kolmea pistettä Kolme pistettä.

  • Kirjoita hakukenttään toimittajan nimi tai osa siitä ja paina Enter.

  • Kaksoisnapsauta oikeaa toimittajaa.

 6. Jos olet tuonut aiemmin samanlaisia aineistoja ja tallentanut asetukset velhoon, valitse velho napsauttamalla sitä Velhon nimi -luettelossa. Jos asetukset pätevät sellaisenaan nykyiseen aineistoon, voit siirtyä suoraan vaiheeseen 11.

 7. Napsauta Tyyppi -luettelossa jotain seuraavista:

  • Elementti Tuo sekä materiaali- että työnimikkeitä.

  • Materiaali Tuo materiaalinimikkeitä.

  • Työ Tuo työnimikkeitä.

  • Muut kustannukset Tuo muita kustannuksia.

 8. Jos aineistossa on otsikkorivejä, valitse Aloitusrivi eli rivi, jolta varsinainen aineisto alkaa.

 9. Valitse Kenttien tunnistus -otsikon alla jokaiselle tuotavalle sarakkeelle tyyppi napsauttamalla sarakkeen ylimmäistä riviä ja napsauttamalla sitten oikeaa tyyppiä.

  Jos aineistossa on sekä materiaali- että työnimikkeitä, lue alempaa osiosta Nimikkeiden tyyppien määrittely, miten nimikkeen tyypin sisältävä sarake käsitellään.

  Vinkki: Jos haluat muokata tuotavien sarakkeiden ominaisuuksia — esimerkiksi lisätä jonkun sarakkeen alkuun merkkejä — katso osio Kentän ominaisuuksien muokkaaminen.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 10. Jos haluat tallentaa tuontiasetukset velhoon, jotta voit käyttää niitä uudelleen, kirjoita Velhon nimi ja napsauta sitten Tallenna.

 11. Napsauta Tuo.

Vinkki: Jos haluat tuoda aineiston leikepöydän sijaan CSV- tai tekstitiedostosta, voit avata päivitysvelhon, napsauttaa Avaa tiedosto ja valita sitten tiedoston koneeltasi.

Kentän ominaisuuksien muokkaaminen

Päivitysvelhon Kentän ominaisuudet -otsikon alla voit muokata aineiston sarakkeen eli kentän asetuksia. Voit esimerkiksi:

 • lisätä sarakkeen alkuun tai loppuun merkkejä

 • nimetä parametrin, jonka arvo sarakkeesta tuodaan.

Voit muokata sarakkeen asetuksia sen jälkeen, kun olet valinnut sille tyypin (eli tunnistanut sen kentän). Ominaisuudet kohdistuvat sarakkeeseen, jolle olet viimeksi valinnut tyypin tai josta olet viimeksi valinnut solun.

Nimikkeiden tyyppien määrittely

Jos tuotavassa aineistossa on sekä materiaali- että työnimikkeitä, aineistossa on oltava sarake nimikkeen tyypille. Aineistoa tuotaessa määritellään säännöt, jotka kertovat mitkä sarakkeen arvot tarkoittavat materiaalinimikkeitä ja mitkä työnimikkeitä.

Nimikkeiden oletustyyppi on materiaali. Sitä käytetään, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • sarake on tyhjä

 • et ole määritellyt sääntöjä

 • sarakkeen arvo ei vastaa määrittelemiäsi sääntöjä.

Yksinkertaisimmillaan riittää määritellä sääntö työnimikkeiden tunnistamiseksi. Muut nimikkeet ovat tällöin materiaalinimikkeitä.

 1. Napsauta päivitysvelhossa Kenttien tunnistus -otsikon alla tyypin sisältävän sarakkeen ylimmäistä riviä ja napsauta sitten Tyyppi.

 2. Kaksoisnapsauta Kentän ominaisuudet -otsikon alla Työ-rivillä Arvo-saraketta.

 3. Kirjoita soluun luku, jolla työnimikkeet on aineistossa merkitty.

Jos joukko arvoja tarkoittaa samaa tyyppiä, esimerkiksi kaikki tuhatta suuremmat arvot työtä, voit käyttää seuraavia sääntöjä tyyppien määrittämiseen:

Symboli Tarkoittaa
= Yhtä suuri kuin
< Pienempi kuin
> Suurempi kuin
<> Erisuuri kuin

Valitse sääntö napsauttamalla päivitysvelhon Kentän ominaisuudet -otsikon alla haluamasi rivin Sääntö-saraketta ja napsauttamalla sitten haluamaasi sääntöä.