Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen sisällön tuominen ulkopuolisesta aineistosta

Sisällön tuominen päivitysvelhoilla

Tavallinen päivitysvelho

Päivitysvelholla voit tuoda tarjoukseen nimikkeitä, tuoterakenteita ja positioita tekstitiedostosta tai kopioimalla laskentataulukosta. Tuotava aineisto voi näyttää esimerkiksi tältä:

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Voit tuoda kerralla samaa lajia olevaa aineistoa eli jotain seuraavista:

 • Elementtejä eli nimikkeitä ja/tai tuoterakenteita. Jos aineistossa on nimikerekisterin tai tuoterekisterin nimikkeitä tai tuoterakenteita, Broker Estimate tunnistaa ne koodin perusteella. Muista elementeistä se luo satunnaisnimikkeitä.

 • Materiaalia

 • Työtä

 • Alihankintaa

 • Muista kustannuksia

 • Positioita

 • Tuoterakenteita

Tuotavassa aineistossa voi olla seuraavat sarakkeet:

 • Koodi

 • Nimi

 • Määrä

 • Yksikkö

 • Positionumero  Positionumeron avulla voit tuoda samaa nimikettä tai tuoterakennetta useammalle riville saman position sisään. Jos samaan positioon tuotavilla, samaksi nimikkeeksi tai tuoterakenteeksi tunnistetuilla riveillä ei ole positionumeroita, niistä luodaan yksi nimike tai tuoterakenne, jonka määräksi tulee kyseisten rivien määrien summa.

 • Ryhmittelyposition nimi Voit ryhmitellä tuotavan aineiston positioihin. Broker Estimate luo positiot samalla kun tuo aineiston.

 • Asetettu myyntihinta

 • Parametriarvo Käytettävissä positioita ja tuoterakenteita tuotaessa. Parametriarvo voi olla esim. nimikkeen litteraluettelon mukainen littera. Tuotavan parametrin voi yksilöidä valitsemalla parametriarvon sisältävän sarakkeen aktiiviseksi ja tuplanapauttamalla ‘Arvo’ solua ‘Kentän ominaisuudet’ osiossa. Aineistossa voi olla monta parametriarvosaraketta. Lisätietoja niiden käytöstä saat Mercuksen teknisestä tuesta.

 • Toimittajan nimi

 • Toimittajan koodi

 • Toimittajan OVH-hinta

 • Toimittajan aleprosentti

 • Toimittajan nettohinta

 • Valuutta

 • (Hinnan) Voimaantulon päivämäärä

 • (Hinnan) Voimassaolo erääntyy

Aineisto tuodaan tarjoukseen seuraavasti:

 1. Kopioi tuotava aineisto laskentataulukosta leikepöydälle.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 2. Valitse Broker Estimatessa tarjous tai positio, johon aineisto tuodaan, napsauttamalla sitä.

 3. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Tuo aineistot Tuo aineistot ja napsauta sitten Päivitysvelho.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 4. Jos olet aiemmin tuonut samanlaisia aineistoja ja tallentanut asetukset velhoon, valitse velho napsauttamalla sitä Velhon nimi ‑luettelossa. Jos asetukset pätevät sellaisenaan nykyiseen aineistoon, voit siirtyä suoraan vaiheeseen 9.

 5. Napsauta Tyyppi-luettelossa jotain seuraavista:

  • Elementti Tuo nimikkeitä ja/tai tuoterakenteita.

  • Materiaalia

  • Työtä

  • Alihankintaa

  • Muista kustannuksia

  • Positio Tuo positioita.

  • Tuoterakenne Tuo tuoterakenteita.

 6. Jos aineistossa on otsikkorivejä, valitse Aloitusrivi eli rivi, jolta varsinainen aineisto alkaa.

 7. Valitse Kenttien tunnistus ‑otsikon alla jokaiselle tuotavalle sarakkeelle tyyppi napsauttamalla sarakkeen ylimmäistä riviä ja napsauttamalla sitten oikeaa tyyppiä. Jos et halua tuoda jonkun sarakkeen tietoja, jätä sen tyypiksi Väliin.

  Vinkki: Jos haluat muokata tuotavien sarakkeiden ominaisuuksia — esimerkiksi lisätä jonkun sarakkeen alkuun merkkejä — katso osio Kentän ominaisuudet.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 8. Jos haluat tallentaa tuontiasetukset velhoon uudelleenkäytettäviksi, kirjoita Velhon nimi ja napsauta kentän vieressä plusmerkkiä Plusmerkki.

 9. Napsauta Tuo.

Vinkki: Jos haluat tuoda aineiston leikepöydän sijaan CSV- tai tekstitiedostosta, voit avata päivitysvelhon, napsauttaa Avaa tiedosto ja valita sitten tiedoston koneeltasi.

Tunnistusmotoriikalla varustettu velho

Tunnistusmotoriikalla varustetulla velholla voit tuoda tarjoukseen nimikkeitä ja tuoterakenteita ulkopuolisesta aineistosta ja tunnistaa aineiston rivit nimike- ja tuoterekisterin riveiksi, vaikka niissä käytettäisiin eri koodeja kuin nimike- ja tuoterekisterissä. Aineisto tuodaan laskentataulukosta tai tekstitiedostosta.

Velhon avulla tunnistamasi rivit tallentuvat tunnistustietokantaan, josta ne voidaan tunnistaa seuraavissa tuonneissa automaattisesti. Lue lisää alempaa osiosta Tunnistustietokannat.

Tuotava aineisto voi näyttää esimerkiksi tältä:

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Tuotavassa aineistossa voi olla seuraavat sarakkeet:

 • Tunnistuselementti Pakollinen. Yleensä tunnistuselementiksi valitaan sarake, joka sisältää nimen tai koodin. Tunnistuselementtinä voi käyttää myös monen sarakkeen yhdistelmää, jolloin kukin sarakkeista valitaan tunnistuselementiksi.

 • Nimi Jos riviä ei tunnisteta, se tuodaan tarjoukseen positiona, jonka nimeksi tulee tässä määritelty nimi.

 • Määrä

 • Yksikkö

 • Lisätietoja

 • Positionumero  Positionumeron avulla voit tuoda samaa nimikettä tai tuoterakennetta useammalle riville saman position sisään. Jos samaan positioon tuotavilla, samaksi nimikkeeksi tai tuoterakenteeksi tunnistetuilla riveillä ei ole positionumeroita, niistä luodaan yksi nimike tai tuoterakenne, jonka määräksi tulee kyseisten rivien määrien summa.

 • Asetettu myyntihinta

 • Ryhmittelyposition nimi Voit ryhmitellä tuotavan aineiston positioihin. Broker Estimate luo positiot samalla kun tuo aineiston.

 • Parametriarvo Aineistossa voi olla monta parametriarvosaraketta. Lisätietoja niiden käytöstä saat Mercuksen teknisestä tuesta.

Aineisto tuodaan tarjoukseen seuraavasti:

 1. Kopioi tuotava aineisto laskentataulukosta leikepöydälle.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 2. Valitse Broker Estimatessa tarjous tai positio, johon aineisto tuodaan, napsauttamalla sitä.

 3. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Tuo aineistot Tuo aineistot ja napsauta sitten Tunnistusmotoriikalla varustettu velho.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 4. Valitse tunnistustietokanta napsauttamalla haluamaasi tietokantaa Tietokanta-luettelossa.

 5. Jos olet aiemmin tuonut samanlaisia aineistoja ja tallentanut asetukset velhoon, valitse velho napsauttamalla sitä Velhon nimi ‑luettelossa. Jos asetukset pätevät sellaisenaan nykyiseen aineistoon, voit siirtyä suoraan vaiheeseen 9.

 6. Jos aineistossa on otsikkorivejä, valitse Aloitusrivi eli rivi, jolta varsinainen aineisto alkaa.

 7. Valitse Kenttien tunnistus ‑otsikon alla jokaiselle tuotavalle sarakkeelle tyyppi napsauttamalla sarakkeen ylimmäistä riviä ja napsauttamalla sitten oikeaa tyyppiä. Jos et halua tuoda jonkun sarakkeen tietoja, jätä sen tyypiksi Väliin.

  Vinkki: Jos haluat muokata tuotavien sarakkeiden ominaisuuksia — esimerkiksi lisätä jonkun sarakkeen alkuun merkkejä — katso osio Kentän ominaisuudet.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 8. Jos haluat tallentaa tuontiasetukset velhoon uudelleenkäytettäviksi, kirjoita Velhon nimi ja napsauta kentän vieressä plusmerkkiä Plusmerkki.

 9. Aloita tunnistus napsauttamalla Aloita.

 10. Broker Estimate tunnistaa automaattisesti rivit, joiden tunnistuselementti on jo valitsemassasi tunnistustietokannassa, ja täydentää niiden tiedot. Voit tunnistaa loput rivit joko yksitellen tai viedä ne Excel-taulukkoon tunnistettaviksi.

  Jos haluat tunnistaa rivit yksitellen:

  • Avaa hakuikkuna kaksoisnapsauttamalla riviä.

   Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

  • Napsauta hakukentän oikealla puolella sen rekisterin kuvaketta, josta riviä etsitään.

  • Broker Estimate etsii riviä automaattisesti tunnistuselementin perusteella. Jos rivi ei näy hakutuloksissa, kirjoita uusi hakusana ja paina Enter.

  • Jos oikea rivi löytyy, kaksoisnapsauta sitä hakutuloksissa. Jos oikeaa riviä ei löydy, sulje hakuikkuna ja jätä rivi tunnistamatta. Se tuodaan tarjoukseen positiona.

   Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

  Jos tunnistettavia rivejä on paljon, niiden käsittely yksitellen voi olla hidasta. Silloin tunnistamattomat rivit voidaan viedä Excel-taulukkoon. Laittamalla ruksin Valitse kaikki-ruutuun saat helposti hakuikkunan kaikki rivit siirrettävään taulukkoon. Siirrä tunnistettavat Exceliin seuraavasti:

  • Napsauta Kopioi leikepöydälle.

  • Liitä leikepöydän sisältö Excel-taulukkoon ja täydennä siinä rivien koodit ja/tai nimet.

  • Kopioi aineisto Excel-taulukosta.

  • Napsauta päivitysvelhossa Liitä leikepöydältä ja napsauta sitten OK. Broker Estimate täydentää rivien koodit ja nimet leikepöydältä. Jos rivin koodi vastaa rekisterissä olevan rivin koodia, Broker Estimate tunnistaa rivin rekisterin riviksi. Jos rivillä ei ole koodia tai jos rivin koodia ei ole rekisterissä, Broker Estimate luo rivistä satunnaisnimikkeen.

 11. Lisää tunnistetut-nappi painamalla voit tehdä välitallennuksen. Tunnistetut rivit viedään tarjoukselle. Tunnistetut rivit poistuvat hakuikkunasta. Voit jatkaa tunnistamattomien rivien käsittelyä.

 12. Kun olet tunnistanut kaikki tunnistettavissa olevat rivit, tuo rivit tarjoukseen napsauttamalla Päivitä.

Vinkki: Jos haluat tuoda aineiston leikepöydän sijaan CSV- tai tekstitiedostosta, voit avata päivitysvelhon, napsauttaa Avaa tiedosto ja valita sitten tiedoston koneeltasi.

Tunnistusmotoriikalla ja asennuskorkeusmäärityksellä varustettu velho

Tunnistusmotoriikalla ja asennuskorkeusmäärityksellä varustetulla velholla voit tuoda tarjoukseen esimerkiksi CAD-sovelluksessa muodostetun massalistan niin, että listan muuten samanlaiset rivit tunnistetaan eri tuoterakenteiksi asennuskorkeutensa perusteella. Massalista tuodaan laskentataulukosta tai tekstitiedostosta.

Velhon käyttäminen edellyttää, että:

 • Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt velhon käyttöön yrityksesi asetuksissa

 • Mercuksen tekninen tuki on lisännyt yrityksesi ympäristöön tuoterakenteiden parametrit asennuskorkeuden ylä- ja alarajalle

 • tuoterekisterin ylläpitäjä on lisännyt tarvittavien tuoterakenteiden tietoihin asennuskorkeuden ylä- ja alarajat

Velhon avulla tunnistamasi rivit tallentuvat tunnistustietokantaan, josta ne voidaan tunnistaa seuraavissa tuonneissa automaattisesti. Lue lisää alempaa osiosta Tunnistustietokannat.

Tuotava aineisto voi näyttää esimerkiksi tältä:

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Tuotavassa aineistossa voi olla seuraavat sarakkeet:

 • Tunnistuselementti Pakollinen. Yleensä tunnistuselementiksi valitaan sarake, joka sisältää nimen tai koodin. Tunnistuselementtinä voi käyttää myös monen sarakkeen yhdistelmää, jolloin kukin sarakkeista valitaan tunnistuselementiksi. Esimerkiksi yllä olevan kuvan aineistosta tunnistuselementiksi voitaisiin valita osan, DN:n ja materiaalin yhdistelmä.

 • Asennuskorkeus

 • Nimi Jos riviä ei tunnisteta, se tuodaan tarjoukseen positiona, jonka nimeksi tulee tässä määritelty nimi.

 • Määrä

 • Yksikkö

 • Lisätietoja

 • Positionumero Positionumeron avulla voit tuoda samaa tuoterakennetta useammalle riville saman position sisään. Jos samaan positioon tuotavilla, samaksi tuoterakenteeksi tunnistetuilla riveillä ei ole positionumeroita, niistä luodaan yksi tuoterakenne, jonka määräksi tulee kyseisten rivien määrien summa.

 • Asetettu myyntihinta

 • Ryhmittelyposition nimi Voit ryhmitellä tuotavan aineiston positioihin. Broker Estimate luo positiot samalla kun tuo aineiston.

 • Parametriarvo Aineistossa voi olla monta parametriarvosaraketta. Lisätietoja niiden käytöstä saat Mercuksen teknisestä tuesta.

Aineisto tuodaan tarjoukseen seuraavasti:

 1. Kopioi tuotava aineisto laskentataulukosta leikepöydälle.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 2. Valitse Broker Estimatessa tarjous tai positio, johon aineisto tuodaan, napsauttamalla sitä.

 3. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Tuo aineistot Tuo aineistot ja napsauta sitten Tunnistusmotoriikalla ja asennuskorkeusmäärityksellä varustettu velho.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 4. Valitse tunnistustietokanta napsauttamalla haluamaasi tietokantaa Tietokanta-luettelossa.

 5. Jos olet aiemmin tuonut samanlaisia aineistoja ja tallentanut asetukset velhoon, valitse velho napsauttamalla sitä Velhon nimi ‑luettelossa. Jos asetukset pätevät sellaisenaan nykyiseen aineistoon, voit siirtyä suoraan vaiheeseen 9.

 6. Jos aineistossa on otsikkorivejä, valitse Aloitusrivi eli rivi, jolta varsinainen aineisto alkaa.

 7. Valitse Kenttien tunnistus ‑otsikon alla jokaiselle tuotavalle sarakkeelle tyyppi napsauttamalla sarakkeen ylimmäistä riviä ja napsauttamalla sitten oikeaa tyyppiä. Jos et halua tuoda jonkun sarakkeen tietoja, jätä sen tyypiksi Väliin.

  Vinkki: Jos haluat muokata tuotavien sarakkeiden ominaisuuksia — esimerkiksi lisätä jonkun sarakkeen alkuun merkkejä — katso osio Kentän ominaisuudet.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 8. Jos haluat tallentaa tuontiasetukset velhoon uudelleenkäytettäviksi, kirjoita Velhon nimi ja napsauta kentän vieressä plusmerkkiä Plusmerkki.

 9. Aloita tunnistus napsauttamalla Aloita.

 10. Broker Estimate tunnistaa automaattisesti rivit, joiden tunnistuselementti on jo valitsemassasi tunnistustietokannassa, ja täydentää niiden tiedot. Tunnista loput rivit seuraavasti:

  • Avaa hakuikkuna kaksoisnapsauttamalla riviä.

   Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

  • Broker Estimate etsii tuoterakennetta automaattisesti tunnistuselementin perusteella. Jos oikea tuoterakenne ei näy hakutuloksissa, kirjoita osa tuoterakenteen nimestä tai koodista hakukenttään ja paina Enter.

  • Valitse oikea tuoterakenne hakutuloksista kaksoisnapsauttamalla sitä. Hakutuloksissa näkyvät tuoterakenteiden asennuskorkeuden ylä- ja alarajat, joiden perusteella voit valita oikean tuoterakenteen.

   Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

   Valitsemasi tuoterakenne valikoituu automaattisesti kaikille aineiston riveille, joilla on sama tunnistuselementti ja joiden asennuskorkeus osuu tuoterakenteen asennuskorkeusväliin.

   Jos oikeaa tuoterakennetta ei löydy, sulje hakuikkuna ja jätä rivi tunnistamatta. Se tuodaan tarjoukseen positiona.

 11. Kun olet tunnistanut kaikki tunnistettavissa olevat rivit, tuo aineisto tarjoukseen napsauttamalla Päivitä.

  Jos tunnistettavia rivejä on paljon, niiden käsittely yksitellen voi olla hidasta. Silloin tunnistamattomat rivit voidaan viedä Excel-taulukkoon. Laittamalla ruksin Valitse kaikki-ruutuun saat helposti hakuikkunan kaikki rivit siirrettävään taulukkoon. Siirrä tunnistettavat Exceliin seuraavasti:

  • Napsauta Kopioi leikepöydälle.

  • Liitä leikepöydän sisältö Excel-taulukkoon ja täydennä siinä rivien koodit ja/tai nimet.

  • Kopioi aineisto Excel-taulukosta.

  • Napsauta päivitysvelhossa Liitä leikepöydältä ja napsauta sitten OK. Broker Estimate täydentää rivien koodit ja nimet leikepöydältä. Jos rivin koodi vastaa rekisterissä olevan rivin koodia, Broker Estimate tunnistaa rivin rekisterin riviksi. Jos rivillä ei ole koodia tai jos rivin koodia ei ole rekisterissä, Broker Estimate luo rivistä satunnaisnimikkeen.

 12. Lisää tunnistetut-nappi painamalla voit tehdä välitallennuksen. Tunnistetut rivit viedään tarjoukselle. Tunnistetut rivit poistuvat hakuikkunasta. Voit jatkaa tunnistamattomien rivien käsittelyä.

 13. Kun olet tunnistanut kaikki tunnistettavissa olevat rivit, tuo rivit tarjoukseen napsauttamalla Päivitä.

Vain tunnistetut rivit voi viedä tarjoukseen ja jatkaa sen jälkeen loppujen tunnistamista napsauttamalla Add recognized (Päivitä-painikkeen vasemmalla puolella).

Vinkki: Jos haluat tuoda aineiston leikepöydän sijaan CSV- tai tekstitiedostosta, voit avata päivitysvelhon, napsauttaa Avaa tiedosto ja valita sitten tiedoston koneeltasi.

Kentän ominaisuudet

Päivitysvelhon Kentän ominaisuudet -otsikon alla voit muokata aineiston sarakkeen eli kentän asetuksia. Voit esimerkiksi:

 • lisätä sarakkeen alkuun tai loppuun merkkejä

 • nimetä parametrin, jonka arvo sarakkeesta tuodaan.

Voit muokata sarakkeen asetuksia sen jälkeen, kun olet valinnut sille tyypin (eli tunnistanut sen kentän). Ominaisuudet kohdistuvat sarakkeeseen, jolle olet viimeksi valinnut tyypin tai josta olet viimeksi valinnut solun.

Tunnistustietokannat

Tunnistusmotoriikalla varustettujen velhojen avulla tunnistamasi rivit tallentuvat tunnistustietokantaan. Kun käytät samaa tunnistustietokantaa seuraavan kerran, aiemmin tunnistetut rivit tunnistetaan automaattisesti.

Voit luoda esimerkiksi eri sovelluksista muodostetuille tai eri suunnittelutoimistojen toimittamille aineistoille omat tunnistustietokantansa.

Tunnistustietokannat ovat henkilökohtaisia.

Tunnistustietokannan lisääminen

 1. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Tuo aineistot Tuo aineistot ja napsauta sitten Tunnistusmotoriikalla varustettu velho tai Tunnistusmotoriikalla ja asennuskorkeusmäärityksellä varustettu velho.

 2. Napsauta Aineiston tunnistus -otsikon alla Tietokannan vieressä plusmerkkiä Plusmerkki.

 3. Kirjoita tunnistustietokannalle Nimi ja paina Enter.

Tunnistustietokannan uudelleennimeäminen

 1. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Tuo aineistot Tuo aineistot ja napsauta sitten Tunnistusmotoriikalla varustettu velho tai Tunnistusmotoriikalla ja asennuskorkeusmäärityksellä varustettu velho.

 2. Napsauta Aineiston tunnistus -otsikon alla Tietokannan vieressä kolmea pistettä Kolme pistettä.

 3. Kirjoita tunnistustietokannalle uusi Nimi ja paina Enter.

Tunnistustietokannan poistaminen

 1. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Tuo aineistot Tuo aineistot ja napsauta sitten Tunnistusmotoriikalla varustettu velho tai Tunnistusmotoriikalla ja asennuskorkeusmäärityksellä varustettu velho.

 2. Napsauta Aineiston tunnistus -otsikon alla Tietokanta-luettelossa tietokantaa, jonka haluat poistaa.

 3. Napsauta tietokannan vieressä miinusmerkkiä Miinusmerkki.

 4. Vahvista poisto napsauttamalla Kyllä.

Sisällön tuominen XML-tiedostosta

Voit tuoda tarjoukseen sisältöä XML-tiedostosta, joka on voitu viedä jostain toisesta Broker-ympäristöstä. Tämä mahdollistaa tarvittaessa tarjousaineistojen siirtämisen eri organisaatioiden välillä esimerkiksi silloin, kun tarjouslaskenta hankitaan palveluna.

 1. Valitse tarjous, johon haluat tuoda aineiston, napsauttamalla sitä.

 2. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Tuo aineistot Kuvankaappaus Broker Estimatesta ja napsauta sitten Lataa tarjousrakenne massoineen.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 3. Valitse tiedosto koneeltasi ja napsauta sitten Avaa.

Katso myös