Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen rivien ryhmittely

Voit ryhmitellä tarjouksen sisällön niin, että tarjouksen nimikkeet näytetään esimerkiksi toimittajittain. Oletuksena tarjouksen tuoterakenteet ja nimikkeet näytetään positioittain.

  1. Avaa tarjouksen tiedot kaksoisnapsauttamalla tarjousta.

  2. Napsauta valintaikkunan oikeassa yläkulmassa olevassa valikossa rymittelytapaa, jota haluat käyttää.

    Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

  3. Napsauta Tallenna.

Vinkki: Nimikkeitä voidaan tarvittaessa ryhmitellä mukautettujen parametrien perusteella. Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa nimikkeiden ryhmittelyyn voi käyttää alkuperämaata tai litteraa. Ryhmittely edellyttää, että se on kytketty päälle mukautetun parametrin asetuksissa. Lisätietoja mukautetuista parametreista saat Mercuksen teknisestä tuesta.

Vinkki: Jos olet ryhmitellyt tarjouksen nimikkeet Littera-parametrin perusteella, voit vaihtaa nimikkeen litteran vetämällä sen haluamasi litteran ryhmään.