Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen yksikköhinnaston muodostaminen syöttösivuilta

Voit muodostaa tarjouksen rivien myyntihinnoista taulukkomuotoisen yksikköhinnaston syöttösivuja käyttäen.

Yksikköhinnasto muodostuu sarkaineroteltuun tekstitiedostoon eli tsv-tiedostoon .xls tiedostopäätteellä, jonka voit avata taulukkolaskentaohjelmassa.

Tiedostoon tulostuu kaikki syöttösivun tuoterakenteet joille saadaan muodostettua omakustannushinta sääntöjen mukaan.

Hinnaston rakenne vastaa valitsemasi syöttösivun tai valitsemiesi syöttösivujen rakennetta.

Mikäli syöttösivulla oleva tuoterakenne esiintyy tarjouksessa, sen hinta poimitaan tarjoukselta. Jos tarjoukselta hintaa ei saada, tuoterakenteen myyntihinta muodostetaan käyttäen nimikereisterin alennettuja OVH hintoja tai nettohintoja, tarjoukselle asetetuilla tavoitekatteilla sekä loppusivulta tarjoukselle tallennetuilla hintakertoimilla korjattuna.

Jos yksikään syöttösivun tuoterakenteista ei sisälly tarjoukseen, syöttösivu jää pois hinnastosta.

Yksittäiseltä syöttösivulta muodostettu hinnasto voi näyttää esimerkiksi tältä:

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Huomaa: Yksikköhinnaston muodostaminen syöttösivuilta edellyttää, että Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt ominaisuuden käyttöön yrityksesi asetuksissa.

Yksikköhinnasto muodostetaan seuraavasti:

  1. Valitse tarjouksen päätaso napsauttamalla sitä.

  2. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Syöttösivut Syöttösivut.

  3. Valitse syöttösivuikkunan vasemmasta reunasta napsauttamalla syöttösivutietokanta, kansio tai yksittäinen syöttösivu, joiden yksikköhinnastot haluat muodostaa.

  4. Napsauta Yksikköhinnasto.

  5. Valitse tiedoston tallennuspaikka ja nimi ja napsauta sitten Tallenna.