Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Sopimusaineiston vieminen Broker Site Manageriin

Yrityksen ja asiakkaan välinen sopimus määrittelee myyntiyksiköt, joita yritys voi asiakkaalta laskuttaa. Myyntiyksiköiden hinnat tulevat sopimukseen liittyvästä hinnastosta. Yhdessä sopimus ja hinnasto muodostavat sopimusaineiston, ja se voidaan viedä Broker Site Manageriin tarjouksesta.

1. Määrittele sopimuksen nimi ja koodi

Tarjouksesta muodostettavan sopimuksen nimeksi tulee oletuksena tarjouksen nimi. Sopimuksen koodiksi tulee tarjouksen tietoihin lisätty sopimusnumero tai sen puuttuessa yrityksesi asetuksista riippuen joko tarjouksen numero tai automaattisesti juokseva numero. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä automaattisen sopimusnumeroinnin käyttöön.

Jos haluat, voit vaikuttaa sopimuksen nimeen ja koodiin seuraavasti:

 1. Avaa tarjouksen tiedot kaksoisnapsauttamalla tarjousta.

 2. Muokkaa halutessasi tarjouksen nimeä. Siitä tulee sopimuksen nimi.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 3. Jos haluat, että sopimuksen koodi on eri kuin tarjouksen koodi tai automaattisesti juokseva koodi:

  • Kaksoisnapsauta Sopimus nro ‑kenttää.

   Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

  • Broker Estimate avaa listan tarjouksen asiakkaaseen yhdistetyistä sopimuksista. Jos haluat päivittää olemassa olevan sopimuksen, valitse sopimus kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos haluat luoda uuden sopimuksen, napsauta Uusi, kirjoita uudelle sopimukselle koodi ja paina Enter.

 4. Tallenna tarjouksen tiedot napsauttamalla Tallenna.

2. Määrittele myyntiyksiköt

Myyntiyksiköt ovat yksiköitä, joita asiakkaalta voidaan sopimuksen perusteella laskuttaa. Niiden hinnaksi tulee tarjoukseen laskettu tai käsin asetettu bruttohinta.

Sopimusaineistoa vietäessä on huomioitava seuraava:

 • Jos haluat muodostaa nimikkeestä sopimukseen myyntiyksikön, siitä on ensin muodostettava tuoterakenne tai positio. Helpointa on muodostaa tarjouksen nimikkeestä tuoterakenne vetämällä nimike itsensä päälle.

 • Jos haluat muodostaa tuoterakenteesta sopimukseen myyntiyksikön, tuoterakenne on asetettava myyntiyksiköksi.

 • Jos haluat muodostaa positiosta sopimukseen myyntiyksikön, positio on asetettava myyntiyksiköksi ja sen tietoihin on lisättävä uniikki positionumero. Positionumerosta tulee myyntiyksikön koodi.

Edellytykset

Tuoterakenteen tai position asettaminen myyntiyksiköksi edellyttää, että Mercuksen tekninen tuki on lisännyt sitä varten sekä tuoterakenteille että positioille alla olevassa kuvassa näkyvän parametrin.

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Tuoterakenteen tai position asettaminen myyntiyksiköksi

 1. Avaa tuoterakenteen tai position tiedot kaksoisnapsauttamalla sitä.

 2. Kaksoisnapsauta Myyntiyksikkö-kentän arvoa ja napsauta sitten joko Kyllä tai Ei. Jos kenttä puuttuu, Mercuksen tekninen tuki voi lisätä sen.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 3. Jos position tiedoista puuttuu Positionumero, täydennä se. Siitä tulee myyntiyksikön koodi sopimukseen.

 4. Napsauta Tallenna.

Position alapositioiden tai tuoterakenteiden asettaminen myyntiyksiköiksi

 1. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 2. Napsauta hiiren oikeaa painiketta ja napsauta sitten Aseta alapositiot myyntiyksiköiksi tai Aseta tuoterakenteet myyntiyksiköiksi.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

3. Vie sopimusaineisto

 1. Valitse tarjous napsauttamalla sitä.

 2. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Vie aineistot Vie aineistot ja napsauta sitten Vie sopimusaineisto BSM:ään. Jos vaihtoehto puuttuu valikosta, Mercuksen tekninen tuki voi lisätä sen.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 3. Jos Broker Site Managerissa on jo sama sopimuskoodi, ilmestyy valintaikkuna, joka kysyy, päivitetäänkö olemassa oleva sopimus. Jos haluat päivittää sopimuksen, napsauta Kyllä. Jos et halua päivittää sopimusta, peruuta sopimusaineiston vienti napsauttamalla Ei. Jos samaa sopimuskoodia ei vielä ole Broker Site Managerissa, tämä vaihe jää väliin.

  Huomaa: Sopimusaineistoa ei pidä päivittää sen jälkeen, kun sopimus on otettu käyttöön, sillä muutokset vaikuttavat myös sopimusta käyttäviin tehtäviin, jotka on jo suoritettu. Jos käyttöön otetun sopimuksen sisältöä täytyy muuttaa, sopimus on syytä muuttaa perustiedoissaan ei-aktiiviseksi ja sen tilalle on syytä luoda uusi sopimus, jolla on eri sopimusnumero.

 4. Kun siirto on valmis, napsauta OK.

Katso myös