Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Toimenpidepohjaisen sopimusaineiston vieminen Broker Site Manageriin

Toimenpidepohjaisessa sopimuksessa yksi sopimusrivi sisältää useita sopimushintoja, yhden kullekin toimenpiteelle, joka rivin sopimusnimikkeelle voidaan tehdä. Tämä ohje kuvaa, miten toimenpidepohjainen sopimusaineisto tuodaan Broker Estimateen ja viedään Broker Estimatesta Broker Site Manageriin.

Mikä toimenpidepohjainen sopimusaineisto on?

Yrityksen ja asiakkaan välinen sopimus määrittelee myyntiyksiköt, joita yritys voi asiakkaalta laskuttaa. Myyntiyksiköiden hinnat tulevat sopimukseen liittyvästä hinnastosta. Yhdessä sopimus ja hinnasto muodostavat sopimusaineiston, ja se voidaan viedä Broker Site Manageriin tarjouksesta.

Toimenpidepohjaisessa sopimuksessa yksi sopimusrivi sisältää useita hintoja, yhden kullekin toimenpiteelle, joka rivin sopimusnimikkeelle voidaan tehdä. Sopimusrivissä voi olla hinnat esimerkiksi kaapelin vedolle ja kytkennälle, jolloin veto ja kytkentä ovat toimenpiteitä.

Edellytykset

Toimenpidepohjaisten sopimusaineistojen muodostaminen edellyttää, että sopimuksen sisältämät toimenpiteet on lisätty yrityksesi asetuksiin. Ne voi lisätä Mercuksen tekninen tuki.

1. Määrittele sopimuksen nimi ja koodi

Tarjouksesta muodostettavan sopimuksen nimeksi tulee oletuksena tarjouksen nimi. Sopimuksen koodiksi tulee tarjouksen tietoihin lisätty sopimusnumero tai sen puuttuessa yrityksesi asetuksista riippuen joko tarjouksen numero tai automaattisesti juokseva numero. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä automaattisen sopimusnumeroinnin käyttöön.

Jos haluat, voit vaikuttaa sopimuksen nimeen ja koodiin seuraavasti:

 1. Avaa tarjouksen tiedot kaksoisnapsauttamalla tarjousta.

 2. Muokkaa halutessasi tarjouksen nimeä. Siitä tulee sopimuksen nimi.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 3. Jos haluat, että sopimuksen koodi on eri kuin tarjouksen koodi tai automaattisesti juokseva koodi:

  • Kaksoisnapsauta Sopimus nro ‑kenttää.

   Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

  • Broker Estimate avaa listan tarjouksen asiakkaaseen yhdistetyistä sopimuksista. Jos haluat päivittää olemassa olevan sopimuksen, valitse sopimus kaksoisnapsauttamalla sitä. Jos haluat luoda uuden sopimuksen, napsauta Uusi, kirjoita uudelle sopimukselle koodi ja paina Enter.

 4. Tallenna tarjouksen tiedot napsauttamalla Tallenna.

2. Tuo sopimusaineisto laskentataulukosta tarjoukseen

Toimenpidepohjainen sopimusaineisto tuodaan tarjoukseen laskentataulukosta. Tuotavassa aineistossa on oltava seuraavat sarakkeet:

 • Koodi Sopimusrivin koodi

 • Nimi Sopimusrivin nimi

Tuotavassa aineistossa on lisäksi oltava jokaista tuotavaa toimenpidettä kohti seuraavat sarakkeet:

 • Määrä Toimenpiteen määrä

 • Myyntihinta Toimenpiteen myyntihinta

Tuotava aineisto voi näyttää esimerkiksi tältä:

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Broker Estimate luo kustakin aineiston rivistä tarjoukseen position ja lisää positioon tuoterakenteet rivillä esiintyville toimenpiteille. Kun myöhemmin viet sopimusaineiston Broker Site Manageriin, positioista ja tuoterakenteista muodostuvat sopimuksen myyntiyksiköt.

Aineisto tuodaan seuraavasti:

 1. Valitse taulukosta tuotavat aineistot ja kopioi ne leikepöydälle painamalla Ctrl + C.

 2. Valitse tarjouksen positio, johon aineisto tuodaan, napsauttamalla positiota.

 3. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Tuo aineistot Kuvankaappaus Broker Estimatesta ja napsauta sitten Toimenpidepohjaisen sopimusaineiston tuonti. Jos vaihtoehto puuttuu valikosta, Mercuksen tekninen tuki voi lisätä sen.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 4. Jos aineistossa on otsikkorivejä, valitse Aloitusrivi eli rivi, jolta varsinainen aineisto alkaa.

 5. Aseta aineiston sarakkeiden tyypit napsauttamalla kunkin sarakkeen otsikkoa ja napsauttamalla sitten sarakkeen typpiä. Jos et halua tuoda jonkun sarakkeen tietoja, jätä sen tyypiksi Väliin.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 6. Napsauta Tuo.

3. Vie sopimusaineisto tarjouksesta Broker Site Manageriin

Kun viet sopimusaineiston Broker Site Manageriin, edellisessä vaiheessa tuomistasi positioista ja tuoterakenteista muodostuvat sopimuksen myyntiyksiköt.

 1. Valitse tarjous napsauttamalla sitä.

 2. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Vie aineistot Kuvankaappaus Broker Estimatesta ja napsauta sitten Vie toimenpidepohjainen sopimusaineisto BSM:ään. Jos vaihtoehto puuttuu valikosta, Mercuksen tekninen tuki voi lisätä sen.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Huomaa: Voit päivittää viemäsi sopimusaineiston viemällä sen uudestaan. Aineistoa ei kuitenkaan pidä päivittää enää sen jälkeen, kun sopimus on otettu käyttöön, sillä muutokset vaikuttavat myös sopimusta käyttäviin tehtäviin, jotka on jo suoritettu. Jos käyttöön otetun sopimuksen sisältöä täytyy muuttaa, sopimus on syytä muuttaa perustiedoissaan ei-aktiiviseksi ja sen tilalle on syytä luoda uusi sopimus, jolla on eri sopimusnumero.

Katso myös