Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen jakaminen alatarjouksiin

Kun tarjous jaetaan alatarjouksiin, tarjouksen laskeminen voidaan jakaa usealle laskijalle. Alatarjouksia hyödynnetään esimerkiksi suurissa tarjouksissa, jotka kattavat monta toimialaa. Tällöin toimialoille voidaan luoda omat alatarjouksensa, joilla voidaan myös tehdä toimialakohtaiset loppusivulaskentansa.

Toimintamalli

Alatarjouksia muodostettaessa ja laskettaessa toimitaan seuraavasti:

 1. Päälaskija ryhmittelee tarjouksen Broker Estimatessa positioihin, jotka edustavat alatarjouksia.

 2. Päälaskija muodostaa positioista alatarjoukset (katso ohje alla) ja valitsee niille laskijat muokkaamalla tarjouksen perustietoja Broker Site Managerissa.

 3. Laskettuaan alatarjouksen laskija vaihtaa sen tilaksi Laskenta valmis ja sen laskijaksi päätarjouksen laskijan muokkaamalla tarjouksen perustietoja Broker Site Managerissa.

 4. Päälaskija päivittää aineistot äitikannasta ja vetää alatarjouksen takaisin päätarjouksen alle.

Alatarjouksen luominen

Voit luoda positiosta alatarjouksen, jos alatarjoukset on kytketty päälle yrityksesi asetuksissa. Alatarjoukset voi kytkeä päälle tai pois päältä Mercuksen tekninen tuki.

Alatarjouksen luominen itselle

Alatarjous luodaan ja otetaan itse laskentaan seuraavasti:

 1. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 2. Napsauta hiiren oikeaa painiketta ja napsauta sitten Luo alatarjous.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 3. Napsauta Luo alatarjous ja ota se itse laskentaan.

Alatarjouksen tilaksi tulee Laskennassa ja laskijaksi sinä.

Alatarjouksen luominen toiselle laskijalle

Alatarjous luodaan ja ohjataan jollekulle muulle laskettavaksi seuraavasti:

 1. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 2. Napsauta hiiren oikeaa painiketta ja napsauta sitten Luo alatarjous.

 3. Napsauta Luo alatarjous ja valitse laskija BSM:ssä.

 4. Napsauta Avaa alatarjous BSM:ssä ja valitse laskija.

 5. Tarjouksen sivu avautuu selaimeen. Jos et ole vielä kirjautunut Broker Site Manageriin, syötä kirjautumistietosi, minkä jälkeen päädyt automaattisesti tarjouksen sivulle. Valitse tarjoukselle laskija muokkaamalla sen perustietoja.

 6. Palaa Broker Estimateen. Jos Alatarjouksen laskijan valinta ei sulkeudu automaattisesti, napsauta Sulje.

Alatarjouksen hinnoittelu itsenäisesti

Alatarjous voidaan hinnoitella joko käyttäen päätarjouksen kertoimia ja kateprosentteja tai alatarjouksen omia kertoimia ja kateprosentteja.

Alatarjousta laskettaessa sen hinnoittelu käyttää omia kertoimiaan ja kateprosenttejaan. Kun laskettu alatarjous siirretään päätarjouksen laskijalle, sen hinnoittelu noudattaa kuitenkin oletuksena päätarjouksen hinnoittelua.

Jos alatarjous halutaan hinnoitella itsenäisesti, päätarjouksen laskija toimii seuraavasti sen jälkeen, kun alatarjouksen laskija on vaihtanut hänet alatarjouksen laskijaksi.

 1. Ota alatarjous laskentaan.

 2. Vedä alatarjous takaisin päätarjouksen alle.

 3. Avaa alatarjouksen perustiedot kaksoisnapsauttamalla sitä.

 4. Kaksoisnapsauta Hinnoittelu-kenttää ja napsauta sitten Käytä omia kertoimia ja prosentteja.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 5. Broker Estimate avaa automaattisesti alatarjouksen loppusivun. Jos sitä ennen avautuu lista laskentatestin tuloksista, jatka loppusivuun napsauttamalla Jatka.

 6. Tallenna loppusivu napsauttamalla OK.

 7. Jos Tuodaanko tiedot -viesti aukeaa, tuo tiedot loppusivulta alatarjoukseen napsauttamalla Kyllä.

 8. Tallenna alatarjouksen tiedot napsauttamalla Tallenna.