Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Satunnaisnimikkeen syöttösolun luominen

Syöttösivuun lisätään satunnaisnimikkeen syöttösolu seuraavasti:

 1. Avaa syöttösivut napsauttamalla tarjousikkunan työkalurivillä Syöttösivut Syöttösivut.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 2. Napsauta Muokkaa.

 3. Valitse syöttösivu vasemmalla olevasta ruudusta tai lisää uusi syöttösivu valitsemalla kansio ja napsauttamalla sitten työkalurivillä Lisää positio Lisää positio.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 4. Valitse solu syöttösivun A-sarakkeesta ja kirjoita siihen syöttösolua kuvaava teksti.

 5. Valitse viereinen solu ja tee siitä satunnaisnimikkeen syöttösolu napsauttamalla työkalurivillä Lisää satunnaisnimikkeen syöttö Satunnaisnimikkeen syöttö.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

 6. Määritä satunnaisnimikkeen tiedot:

  • Tyyppi

  • Koodi

  • Nimi

  • Yksikkö

  • Toimittaja  Jos haluat valita satunnaisnimikkeelle toimittajan, kirjoita osa toimittajan nimestä Toimittaja-kenttään, paina Enter ja valitse toimittaja hakutuloksista kaksoisnapsauttamalla.

  • Palautustyyppi  Syöttösoluun syötettävän arvon tyyppi. Joko Määrä tai Hankintahinta. Jos valitset hankintahinnan, satunnaisnimikkeen määräksi tulee 1.

  • Parametrin nimi Jos haluat, että satunnaisnimikkeelle tallennetaan parametriarvo, valitse parametrin nimi yrityksesi ympäristöön lisätyistä nimikkeen parametreista.

  • Parametrin arvo Valitse tai kirjoita arvo, joka parametriin tallennetaan.

 7. Napsauta Tallenna.