Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Litterabudjetin loppusivutaulun luominen

Litterabudjetin loppusivutaulussa muodostetaan litterabudjetti niin, että se voidaan siirtää Broker Estimatesta Broker Site Manageriin ja tarvittaessa ulkopuoliseen järjestelmään. Tämä ohje kuvaa litterabudjetin loppusivutaulun luomisen vaiheet.

1. Lisää loppusivuun budjettitaulu

Budjettitaulu lisätään olemassa olevaan loppusivuun seuraavasti:

 1. Kaksoisnapsauta tarjousta, jossa loppusivua työstetään.

 2. Napsauta Loppusivu.

 3. Napsauta Muokkaa.

 4. Napsauta ikkunan alareunassa loppusivulla jo olevaa taulua hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Lisää.

 5. Napsauta lisäämääsi taulua hiiren oikealla, napsauta Nimeä uudelleen, kirjoita taululle nimi (esimerkiksi Budjetti) ja napsauta sitten OK.

2. Muodosta taulun sisältö

Kukin yritys muodostaa taulun sisällön tarpeidensa mukaan. Taulussa on oltava sarakkeet vähintään litteran koodille ja arvolle. Lisäksi kullakin litteralla on hyvä olla nimi.

Alla oleva kuva on esimerkki pelkistetyn yksinkertaisesta budjettitaulusta.

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

3. Piilota rivit, joissa budjetin arvo on nolla

Litteroita saattaa olla satoja, mutta yksittäisessä tarjouksessa niistä saatetaan käyttää vain pientä osaa. Jotta budjettitaulun hahmottaminen olisi helpompaa, siitä kannattaa piilottaa rivit, joissa litteran arvo on nolla.

Tee näin jokaiselle litterariville:

 1. Valitse solu, jossa näytetään litteran arvo, napsauttamalla solua.

 2. Napsauta hiiren oikeaa painiketta.

 3. Napsauta Piilota koko rivi jos solun arvo on nolla.

4. Määrittele sarakkeet, joissa on litteran koodi ja litteran arvo

Jotta Broker Site Manager tunnistaa litteran koodin ja litteran arvon, niiden sarakkeet on merkittävä.

 1. Napsauta sarakkeen otsikkoa.

 2. Napsauta joko Budjettilitteran koodi tai Budjettilitteran arvo.

5. Valitse rivit, jotka sisällytetään siirtotiedostoon

Siirtotiedoston avulla tarjouksen budjetti voidaan viedä ulkopuoliseen toiminnanohjausjärjestelmään. Samalla toiminnolla litterabudjetti siirretään myös Broker Site Manageriin.

Siirtotiedostoon sisällytetään vain rivit, jotka olet merkinnyt vietäviksi. Broker Site Manageriin sen sijaan viedään kaikki rivit. Siksi voit jättää tämän vaiheen väliin, jos budjetti viedään ainoastaan Broker Site Manageriin eikä lainkaan siirtotiedostoon.

Tee näin jokaiselle litterariville, jotka haluat sisällyttää vientitiedostoon:

 1. Valitse rivi napsauttamalla sen numeroa.

 2. Napsauta hiiren oikeaa painiketta.

 3. Napsauta Sisällytä vientitiedostoon.

Katso myös