Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen rivien kopioiminen tai siirtäminen

Rivin kopioiminen tai siirtäminen

Voit kopioida tai siirtää tarjouksen rivejä (positioita, tuoterakenteita ja nimikkeitä) tarjousten välillä tai tarjouksen osien välillä.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse kopioitava tai siirrettävä rivi napsauttamalla sitä.

  • Valitse monta kopioitavaa tai siirrettävää riviä pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla kutakin riviä. Jos aiot siirtää rivit, niiden on oltava peräkkäisiä rivejä.

 2. Napsauta valittua riviä hiiren oikealla painikkeella ja napsauta Kopioi.

 3. Valitse tarjous tai positio, johon rivi kopioidaan tai siirretään, napsauttamalla sitä.

 4. Napsauta hiiren oikeaa painiketta ja tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat kopioida rivin ilman määrää, napsauta Liitä. Rivin sisällä olevien rivien määrät kopioituvat kopioimalla luotuun riviin, mutta rivin itsensä määräksi tulee nolla.

  • Jos haluat kopioida rivin määrineen, napsauta Liitä määrineen.

  • Jos haluat kopioida rivin määrineen ja käsin tehtyine muokkauksineen, napsauta Liitä täsmäkopiona.

  • Jos haluat siirtää rivin, napsauta Siirrä.

Vinkki: Voit kopioida rivejä vielä nopeammin vetämällä ne kohtaan, johon haluat ne kopioida. Rivit kopioituvat tällöin ilman määrää.

Monistaminen uudella koodilla

Voit kopioida tarjoukseen lisätyn nimikkeen satunnaisnimikkeeksi tai tuoterakenteen uudeksi tuoterakenteeksi, jolle Broker Estimate luo uuden koodin.

 1. Valitse kopioitava rivi napsauttamalla sitä.

 2. Napsauta valittua riviä hiiren oikealla ja napsauta Monista rivi uudella koodilla.

Pikanäppäimet

Kopioi Ctrl + C
Liitä Ctrl + V
Liitä määrineen Ctrl + Alt + V
Siirrä Ctrl + Shift + V
Siirrä ylemmäs Alt + Nuoli ylös
Siirrä alemmas Alt + Nuoli alas

Katso myös