Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen tai position projektin määrittäminen

Projektia tarvitaan tarjouksen tai position tiedoissa, kun aineistoja viedään Broker Estimatesta Broker Site Manageriin, esimerkiksi kun tarjouksesta tai positiosta viedään projektirakenne.

Jos tarjous on luotu Broker Site Managerissa projektille, projekti tulee automaattisesti tarjouksen tietoihin. Muulla tavalla luotujen tarjousten tietoihin ja position tietoihin projekti lisätään seuraavasti:

  1. Avaa Broker Estimatessa tarjouksen tai position tiedot kaksoisnapsauttamalla sitä.

  2. Kaksoisnapsauta ikkunan oikeassa reunassa BSM projekti -parametrin arvoa. Jos parametri puuttuu, Mercuksen tekninen tuki voi lisätä sen.

    Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

  3. Broker Estimate listaa projektit, joiden asiakas on tarjouksen asiakas. Valitse projekti kaksoisnapsauttamalla sitä.

Katso myös