Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Myyntihinnan muodostumistavan ja hinnaston valitseminen

Tarjouksen rivit voidaan hinnoitella joko laskennan tai hinnaston perusteella. Laskennan perusteella hinnoittelu tarkoittaa, että Broker Estimate laskee myyntihinnat omakustannushinnasta. Hinnaston perusteella hinnoittelu tarkoittaa, että Broker Estimate ottaa myyntihinnat ennalta määritellystä hinnastosta tai nimike- ja tuoterekisterissä määritellyistä myyntihinnoista. Jos tarjouksen rivit halutaan hinnoitella hinnaston perusteella, tarjouksen asetuksissa on määriteltävä, että myyntihinta tulee hinnastosta ja tarjoukseen on lisättävä vähintään yksi hinnasto.

Myyntihinnan muodostumistavan valitseminen

Broker Estimaten asetuksissa määritellään oletusasetus myyntihinnan muodostumiselle eli sille, muodostuuko myyntihinta laskennasta vai otetaanko se hinnastosta. Kun luot uuden tarjouksen, tarjous käyttää kyseistä oletusasetusta. Kunkin tarjouksen tiedoissa voidaan kuitenkin määrittää, miten juuri sen tarjouksen myyntihinta muodostuu.

 1. Avaa tarjouksen tiedot kaksoisnapsauttamalla tarjousta.

 2. Kaksoisnapsauta Myyntihinnan laskenta -kenttää.

 3. Napsauta jotain seuraavista:

  • Myyntihinta muodostuu laskennasta Tarjouksen riveille lasketaan automaattisesti myyntihinnat nimikerekisterin omakustannushinnoista ja tavoitekateprosenteista, eikä hinnastoilla ole vaikutusta.

  • Myyntihinta otetaan hinnastosta Kullekin tarjouksen riville otetaan automaattisesti myyntihinta ensisijaisesti hinnastosta tai nimike- tai tuoterekisteristä. Jos riviä ei ole hinnastossa tai sillä ei ole myyntihintaa rekisterissä, sen myyntihinta muodostuu laskennasta.

  • Myyntihinta otetaan hinnastosta kustannuslajeittain Toimii muuten samoin kuin Myyntihinta otetaan hinnastosta, mutta tuoterakenteiden osalta tuoterakenteen myyntihinnan sijasta hinnastosta otetaan tuoterakenteeseen sisältyvien kustannuslajien, kuten materiaalin ja työn, myyntihinta. Lue lisää alta.

 4. Tallenna tarjouksen tiedot napsauttamalla Tallenna.

Mitä tarkoittaa, että myyntihinta otetaan hinnastosta kustannuslajeittain?

Asetus Myyntihinta otetaan hinnastosta kustannuslajeittain eroaa asetuksesta Myyntihinta otetaan hinnastosta siinä, miten tuoterakenteiden myyntihinta muodostuu.

Kun hinnasto luodaan Broker Estimatessa, siihen kuuluville tuoterakenteille tallentuu hinnastoon:

 • myyntihinta
 • kunkin kustannuslajin, kuten työn tai materiaalin, osuus myyntihinnasta.

Kun tarjous käyttää asetusta Myyntihinta otetaan hinnastosta, tuoterakenteen myyntihinta otetaan hinnastosta ja tuoterakenteeseen sisältyvien kustannuslajien myyntihinnat lasketaan suhteessa tuoterakenteen myyntihintaan. Saman tuoterakenteen kustannuslajien myyntihinnat voivat vaihdella samaa hinnastoa käyttävien tarjousten välillä, jos tuoterakenteeseen kuuluvien nimikkeiden kustannukset tai tuoterakenteen sisältö muuttuvat.

Kun tarjous käyttää asetusta Myyntihinta otetaan hinnastosta kustannuslajeittain, tuoterakenteen kustannuslajien myyntihinnat otetaan hinnastosta ja tuoterakenteen myyntihinta lasketaan niistä. Näin saadaan aikaan se, etteivät saman tuoterakenteen kustannuslajikohtaiset myyntihinnat vaihtele samaa hinnastoa käyttävissä tarjouksissa.

Jos hinnastossa ei ole kustannuslajikohtaisia myyntihintoja, Broker Estimate käyttää tuoterakenteen myyntihintaa.

Hinnaston lisääminen tarjoukseen

 1. Avaa tarjouksen tiedot kaksoisnapsauttamalla tarjousta.

 2. Napsauta Hinnaston vieressä kolmea pistettä Kolme pistettä.

 3. Broker Estimate listaa tarjoukseen jo lisätyt hinnastot tai näyttää tyhjän listan, jos tarjoukseen ei ole vielä lisätty hinnastoja. Napsauta listan alla plusmerkkiä Plusmerkki.

 4. Broker Estimate listaa tarjouksen asiakasyritykseen yhdistetyt aktiiviset myyntihinnastot, joiden voimassaolon päättymispäivä on tulevaisuudessa. Valitse hinnasto napsauttamalla sitä, ja napsauta sitten OK.

 5. Napsauta Tallenna.

 6. Tallenna tarjouksen tiedot napsauttamalla Tallenna.

Huomaa: Hinnaston voimassaoloajan lisäksi hinnaston riveillä on omat voimassaoloaikansa. Broker Estimate käyttää hinnastosta vain rivejä, jotka ovat voimassa. Se jättää siis huomioimatta rivit, jotka eivät vielä ole voimassa tai joiden voimassaoloaika on ohi.

Hinnaston poistaminen tarjouksesta

 1. Avaa tarjouksen tiedot kaksoisnapsauttamalla tarjousta.

 2. Napsauta Hinnaston vieressä kolmea pistettä Kolme pistettä.

 3. Valitse poistettava hinnasto napsauttamalla sitä.

 4. Napsauta miinusmerkkiä Miinusmerkki.

 5. Napsauta Tallenna.

 6. Tallenna tarjouksen tiedot napsauttamalla Tallenna.

Katso myös