Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Muiden kustannusten jyvittäminen positiolle

Loppusivulla syötetyt sivukulut jyvitetään yleensä niille tarjouksen riveille, joiden tyyppi on Muut kustannukset. Jos tarjouksissasi ei käytetä tämän tyyppisiä rivejä, voit luoda loppusivun niin, että se jyvittää sivukulut tarjouksen ylimmän tason positioihin.

Broker Estimate jyvittää kustannukset suhteessa position nettohintaan. Jos tarjouksessa on esimerkiksi kaksi positiota, joista yhden nettohinta on 1 000 € ja toisen 2 000 €, ensimmäiseen positioon jyvitetään 1/3 sivukuluista ja toiseen 2/3 sivukuluista.

  1. Napsauta loppusivun muokkaustilassa solua, joka sisältää muut kustannukset.

  2. Osoita Tietojen palautus -valikossa ensin Tarjouksen tiedot ja sitten Jaa omakustannushinta pääpositioille, ja napsauta sitten Muut kulut.

    Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta