Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Positioiden lisääminen tarjoukseen

Positioihin ryhmitellään tarjouksen sisältöä. Positiot voidaan muodostaa asiakkaan edellyttämän tarjousrakenteen pohjalta tai oman tuotannon lähtökohdista.

Alla olevassa kuvassa on korostettu tarjouksen rivit, jotka ovat positioita.

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

Positioita voidaan lisätä positioiden sisään eli positioille voidaan lisätä alipositioita. Positiotasojen tai positioiden määrällä ei ole ylärajaa.

Positio lisätään seuraavasti:

  1. Valitse tarjous tai positio napsauttamalla sitä.

  2. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Lisää positio Lisää positio tai paina Insert.

  3. Avaa position tiedot kaksoisnapsauttamalla positiota.

  4. Kirjoita positiolle Nimi ja napsauta sitten Tallenna.

Katso myös